Mega Millions điều chỉnh thông tin giải Jackpot 1.6 Tỷ USD