Jackpot của xổ số Powerball – $92.9 triệu đô-la – tiếp tục có chủ trong phiên ngày 20/11/2022

Chỉ sau 12 ngày kể từ khi jackpot $2.04 tỷ đô-la tìm thấy chủ, ngày 20/11/2022 (giờ Việt Nam) jackpot $92.9 triệu đô-la của xổ số tự chọn Powerball tiếp tục tìm thấy chủ.

 • Các con số chiến thắng là: 7 · 28 · 62 · 63 · 64
 • Số Powerball may mắn màu đỏ: 10
 • Power Play 3X

Trong phiên này, 1 chiếc vé được bán ở Kansas đã khớp với tất cả 6 con số được quay, và trúng giải độc đắc $92,900,000.

Ngoài người chiến thắng này, có 1 người chơi Illinois trúng giải Nhất $1,000,000. Cùng với đó là 13 người chơi trúng giải $50,000 1 người trúng giải $150,000 với quyền chọn Power Play 3X. Đồng thời, còn có hàng trăm người chiến thắng quan trọng khác trong phiên quay thưởng này.Khi một vé Powerball được mua bằng tùy chọn Power Play, giải thưởng thứ hai sẽ được nhân đôi, và bất kỳ giải thưởng không phải jackpot nào khác sẽ được tính theo số Power Play được rút ra vào tối hôm đó.

Tùy chọn Power Play không khả dụng ở California, vì bản chất cố định của việc tăng giải thưởng được cung cấp với Power Play không tương thích với các khoản thanh toán pari-mutuel của California.

25 giải đặc biệt xổ số hàng đầu của Hoa Kỳ mọi thời đại

Giải độc đắc Powerball hôm thứ Hai do một vé bán ở California giành được là giải độc đắc xổ số lớn nhất trong lịch sử thế giới.

 1. Powerball: 2.0401 tỷ đô la, ngày 7 tháng 11 năm 2022 (40 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ 20 triệu đô la) – California
 2. Powerball: 1.5864 tỷ đô la, ngày 13 tháng 1 năm 2016 (19 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – California, Florida, Tennessee
 3. Mega Millions: 1.537 tỷ đô la, ngày 23 tháng 10 năm 2018 (25 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ $ 40 triệu) – Nam Carolina
 4. Mega Millions: 1.337 tỷ đô la, ngày 29 tháng 7 năm 2022 (29 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ 20 triệu đô la) – Illinois
 5. Mega Millions: 1.05 tỷ đô la, ngày 22 tháng 1 năm 2021 (36 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ 20 triệu đô la) – Michigan
 6. Powerball: 768.4 triệu đô la, ngày 27 tháng 3 năm 2019 (25 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – Wisconsin
 7. Powerball: 758.7 triệu đô la, ngày 23 tháng 8 năm 2017 (20 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – Massachusetts
 8. Powerball: 731.1 triệu đô la, ngày 20 tháng 1 năm 2021 (35 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ 20 triệu đô la) – Maryland
 9. Powerball: 699.8 triệu đô la, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (40 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ 20 triệu đô la) – California
 10. Powerball: 687.8 triệu đô la, ngày 27 tháng 10 năm 2018 (21 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – Iowa, New York
 11. Mega Millions: 656 triệu đô la, ngày 30 tháng 3 năm 2012 (18 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ $ 12 triệu) – Illinois, Kansas, Maryland
 12. Mega Millions: 648 tỷ đô la, ngày 17 tháng 12 năm 2013 (21 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ $ 12 triệu) – California, Georgia
 13. Powerball: 632.6 triệu đô la, ngày 5 tháng 1 năm 2022 (39 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ 20 triệu đô la) – California, Wisconsin
 14. Powerball: 590.5 triệu đô la, ngày 18 tháng 5 năm 2013 (13 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – Florida
 15. Powerball: 587.5 triệu đô la, ngày 28 tháng 11 năm 2012 (15 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – Arizona, Missouri
 16. Powerball: 564.1 triệu đô la, ngày 11 tháng 2 năm 2015 (20 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – North Carolina, Puerto Rico, Texas
 17. Powerball: 559.7 triệu đô la, ngày 6 tháng 1 năm 2018 (20 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – New Hampshire
 18. Mega Millions: 543 triệu đô la, ngày 24 tháng 7 năm 2018 (22 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – California
 19. Mega Millions: 536 triệu đô la, ngày 8 tháng 7 năm 2016 (34 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ $ 15 triệu) – Indiana
 20. Mega Millions: 533 triệu đô la, ngày 30 tháng 3 năm 2018 (23 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – New Jersey
 21. Mega Millions: 522 triệu đô la, ngày 7 tháng 6 năm 2019 (24 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – California
 22. Mega Millions: 516 triệu đô la, ngày 21 tháng 5 năm 2021 (26 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ 20 triệu đô la) – Pennsylvania
 23. Mega Millions: 502 triệu đô la, ngày 14 tháng 10 năm 2022 (21 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ $ 20 triệu) – California, Florida
 24. Powerball: 487 triệu đô la, ngày 30 tháng 7 năm 2016 (23 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – New Hampshire
 25. Powerball: 473.1 triệu đô la, ngày 27 tháng 4 năm 2022 (30 lần quay thưởng liên tiếp, bắt đầu từ 20 triệu đô la) – Arizona

Đối với những người giữ được điểm số, số giải đặc biệt trong top 25, theo trò chơi xổ số, là:

 • Powerball: 14
 • Mega Millions: 11

25 giải đặc biệt giá trị tiền mặt hàng đầu

 1. Powerball: 997,6 triệu đô la tiền mặt, ngày 7 tháng 11 năm 2022 (2,0401 tỷ đô la hàng năm) – California
 2. Powerball: 983,5 triệu đô la tiền mặt, ngày 13 tháng 1 năm 2016 (1,5864 tỷ đô la hàng năm) – California, Florida, Tennessee
 3. Mega Millions: 877,8 triệu đô la tiền mặt, ngày 23 tháng 10 năm 2018 (1,537 tỷ đô la hàng năm) – Nam Carolina
 4. Mega Millions: $ 780,5 triệu tiền mặt, ngày 29 tháng 7 năm 2022 ($ 1,337 tỷ hàng năm) – Illinois
 5. Mega Millions: 776,6 triệu đô la tiền mặt, ngày 22 tháng 1 năm 2021 (1,05 tỷ đô la hàng năm) – Michigan
 6. Powerball: 546,8 triệu đô la tiền mặt, ngày 20 tháng 1 năm 2021 (731,1 triệu đô la hàng năm) – Maryland
 7. Powerball: 496 triệu đô la tiền mặt, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (699,8 triệu đô la hàng năm) – California
 8. Powerball: $ 480,5 triệu tiền mặt, ngày 23 tháng 8 năm 2017 ($ 758,7 triệu hàng năm) – Massachusetts
 9. Powerball: 477 triệu đô la tiền mặt, ngày 27 tháng 3 năm 2019 (768,4 triệu đô la hàng năm) – Wisconsin
 10. Mega Millions: $ 471 triệu tiền mặt, ngày 30 tháng 3 năm 2012 ($ 656 triệu hàng năm) – Illinois, Kansas, Maryland
 11. Powerball: 450,2 triệu đô la tiền mặt, ngày 5 tháng 1 năm 2022 (632,6 triệu đô la hàng năm) – California, Wisconsin
 12. Powerball: 396,2 triệu đô la tiền mặt, ngày 27 tháng 10 năm 2018 (687,8 triệu đô la hàng năm) – Iowa, New York
 13. Powerball: 384,7 triệu đô la tiền mặt, ngày 28 tháng 11 năm 2012 (587,5 triệu đô la hàng năm) – Arizona, Missouri
 14. Powerball: 381,1 triệu đô la tiền mặt, ngày 11 tháng 2 năm 2015 (564,1 triệu đô la hàng năm) – Bắc Carolina, Puerto Rico, Texas
 15. Mega Millions: $ 378 triệu tiền mặt, ngày 8 tháng 7 năm 2016 ($ 536 triệu hàng năm) – Indiana
 16. Powerball: $ 370,9 triệu tiền mặt, ngày 18 tháng 5 năm 2013 ($ 590,5 triệu hàng năm) – Florida
 17. Powerball: 352 triệu đô la tiền mặt, ngày 6 tháng 1 năm 2018 (559,7 triệu đô la hàng năm) – New Hampshire
 18. Mega Millions: $ 349,3 triệu tiền mặt, ngày 21 tháng 5 năm 2021 ($ 516 triệu hàng năm) – Pennsylvania
 19. Mega Millions: $ 347,6 triệu tiền mặt, ngày 17 tháng 12 năm 2013 ($ 648 triệu hàng năm) – California, Georgia
 20. Powerball: 341,7 triệu đô la tiền mặt, ngày 30 tháng 7 năm 2016 (487 triệu đô la hàng năm) – New Hampshire
 21. Mega Millions: $ 340 triệu tiền mặt, ngày 7 tháng 6 năm 2019 ($ 522 triệu hàng năm) – California
 22. Mega Millions: $ 324 triệu tiền mặt, ngày 30 tháng 3 năm 2018 ($ 533 triệu hàng năm) – New Jersey
 23. Mega Millions: 320,5 triệu đô la tiền mặt, ngày 24 tháng 7 năm 2018 (543 triệu đô la hàng năm) – California
 24. Mega Millions: $ 319,9 triệu tiền mặt, ngày 9 tháng 6 năm 2020 ($ 414 triệu hàng năm) – Arizona
 25. Mega Millions: $ 314,4 triệu tiền mặt, ngày 21 tháng 9 năm 2021 ($ 431 triệu hàng năm) – New York

Số lượng giải đặc biệt có giá trị tiền mặt trong top 25, theo trò chơi xổ số, là:

 • Mega Millions: 13
 • Powerball: 12

Powerball là một trong hai giải xổ số nổi tiếng thế giới (cùng với Mega Millions) được phát hành tại Mỹ. Giải xổ số này có quy định cho phép cả những người nước ngoài được mua vé số và lĩnh thưởng khi trúng thưởng. Giải thưởng xổ số Powerball thu hút được nhiều người chơi trên toàn thế giới tham gia mua giải trí và thử vận may thông qua Các nhà cung cấp dịch vụ Mua Hộ Vé Số.

Điều tuyệt vời của Powerball là, người chơi có cơ hội trúng gấp 10 lần giá trị giải thưởng với Power Play 10X (khi giá trị giải dưới $150 triệu đô-la).

Jackpot của xổ số Powerball trở về mức khởi đầu $20 triệu đô-la – tương đương hơn 460 tỷ VNĐ. Phiên quay thưởng sẽ diễn ra vào Thứ Ba, ngày 22 tháng 11 năm 2022 (theo giờ Việt Nam).

Đặt Mua Vé Số Powerball Trực Tuyến

*Tin vui: Bạn đã có thể thoả sức mua vé Powerball và nhiều giải thưởng khác bằng thẻ VisaDebit và MasterCard trên TheLotter mà không phải lo lắng bị lỗi khi thanh toán tại Việt Nam nữa!

Bạn đọc có thể xem thêm Hướng Dẫn Cách Mua Vé Số Powerball tại Việt Nam trên TheLotter hoặc Cách Mua Vé Số Powerball Trực Tiếp Bằng Tài Khoản Ngân Hàng Việt Nam trên Lotto Agent để được hướng dẫn mua vé số Powerball trực tuyến ngay tại Việt Nam một cách chính xác nhất và tránh được các lỗi thường gặp khi mua vé số qua mạng Internet !

Bình Luận

bình luận

Bạn đã biết ?


Tại Việt Nam bạn vẫn dễ dàng đặt mua các tấm vé số quốc tế với giải thưởng khủng của các hãng xổ số hàng đầu tại Mỹ, Úc và các nước Châu Âu như PowerBall, Mega Millions, Euro Millions, ... bằng hình thức mua trực tuyến một cách dễ dàng và nhanh chóng ! Xem bài viết Hướng Dẫn Mua Vé Số Quốc Tế để có đầy đủ thông tin chi tiết !

Tác giả XoSoQuocTe.com luôn ủng hộ việc mua xổ số Mega 6/45 để góp phần xây dựng đất nước, tất cả thông tin chia sẻ trên blog này dành cho những bạn đọc yêu thích các giải thưởng xổ số quốc tế "nghìn tỷ" hoặc những người muốn mua dưới hình thức online hoặc những người có thói quen mua vé số tại Mỹ và Châu Âu đang chuyển sang sinh sống tại Việt Nam.