Tra Cứu Các Giấc Mơ Vần C & Số May Mắn cho Xổ Số Tự Chọn

Tra Cứu Các Giấc Mơ Vần C – Bí Ẩn Giấc Mơ và Các Con Số May Mắn Cho Xổ Số Tự Chọn

Tra cứu giấc mơ và con số may mắn tương ứng theo vần:

ABCDE – G – HI – K – LMNO – P – QR – STV – X – Y

(Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo dành cho xổ số tự chọn như PowerBall, Mega Millions, Euro Millions, Mega 645 … và nhiều loại xổ số tự chọn khác !)

Cá cảnh: tương ứng với con số 40
Cá chép: tương ứng với con số 58
Cá chuối: tương ứng với con số 59
Cá chuồn: tương ứng với con số 76
Ca hát vui chơi: tương ứng với con số 19 – 29
Ca hát: tương ứng với con số 07 – 57 – 94
Cá lóc: tương ứng với con số 68
Cá mây chiều: tương ứng với con số 28 – 82
Cá nướng: tương ứng với con số 48
Cá quả: tương ứng với con số 45
Cá rô: tương ứng với con số 20 – 40 – 82
Cá sấu: tương ứng với con số 89
Cá thường: tương ứng với con số 56
Cá to nhỏ: tương ứng với con số 9
Cá trạch: tương ứng với con số 85
Cá trắm: tương ứng với con số 01 – 41 – 81 – 43
Cá trắng: tương ứng với con số 46
Cá trê: tương ứng với con số 48
Cá vàng: tương ứng với con số 20 – 29
Cá: tương ứng với con số 79
Cái bàn: tương ứng với con số 95
Cái bình: tương ứng với con số 85
Cái cân: tương ứng với con số 89 – 86
Cái câu: tương ứng với con số 01 – 26 – 73
Cái cày: tương ứng với con số 26 – 75 – 56
Cái chậu: tương ứng với con số 94 – 32
Cái chày: tương ứng với con số 11 – 98
Cái chén: tương ứng với con số 93
Cái chổi: tương ứng với con số 85 – 93
Cái chum: tương ứng với con số 75 – 35
Cái cù: tương ứng với con số 02 – 32 – 62
Cái dấu: tương ứng với con số 25 – 75
Cái ghế: tương ứng với con số 49 – 68
Cái giếng: tương ứng với con số 92 – 29
Cái kẹo: tương ứng với con số 36 – 02
Cái kim: tương ứng với con số 84 – 34
Cái kính: tương ứng với con số 85
Cái làn: tương ứng với con số 84 – 85
Cái mả: tương ứng với con số 30 – 70 – 40 – 90
Cái mai: tương ứng với con số 19 – 91 – 87
Cái mâm: tương ứng với con số 18 – 81 – 86
Cái màn xanh: tương ứng với con số 14 – 41
Cái màn: tương ứng với con số 85 – 97
Cái miệng: tương ứng với con số 78
Cái miếu: tương ứng với con số 63 – 68
Cái môi: tương ứng với con số 00 – 75
Cái mũ: tương ứng với con số 28 – 46 – 86 – 68
Cái muôi: tương ứng với con số 71
Cái nhà: tương ứng với con số 27 – 77 – 91 – 41
Cái nhẫn: tương ứng với con số 81
Cãi nhau: tương ứng với con số 36 – 37 – 68
Cái nhìn hẹp hòi: tương ứng với con số 72 – 72
Cái nhìn nham hiểm: tương ứng với con số 61 – 49
Cái nhìn tốt: tương ứng với con số 27 – 72
Cái nón: tương ứng với con số 05 – 15 – 75
Cái tát: tương ứng với con số 6
Cái tẩu: tương ứng với con số 26 – 75 – 21
Cái thìa: tương ứng với con số 54
Cái thuổng: tương ứng với con số 94 – 96
Cái tích: tương ứng với con số 93
Cái xẻng: tương ứng với con số 63 – 64
Cái xích: tương ứng với con số 79 – 82
Căn buồng bình thường: tương ứng với con số 20 – 21 – 40 – 60
Cần câu: tương ứng với con số 26 – 75
Cảnh buồn: tương ứng với con số 46
Cánh cửa cũ: tương ứng với con số 44 – 94
Cánh cửa mới đóng: tương ứng với con số 42 – 43 – 52
Cánh cửa: tương ứng với con số 28 – 83
Cánh tay lông lá: tương ứng với con số 42
Cánh tay: tương ứng với con số 18 – 81
Cào cào: tương ứng với con số 53
Cạo râu: tương ứng với con số 83 – 84
Cắt tóc nam: tương ứng với con số 14 – 54 – 65 – 45
Cắt tóc nữ: tương ứng với con số 57 – 85
Cắt tóc: tương ứng với con số 82 – 83 – 85
Cát: tương ứng với con số 36 – 63
Câu cá ao hồ: tương ứng với con số 08 – 80 – 85
Câu cá rô: tương ứng với con số 76
Câu được cá: tương ứng với con số 83 – 33
Câu được rắn: tương ứng với con số 01 – 81
Cầu vồng: tương ứng với con số 04 – 40 – 45
Cây cảnh trong nhà: tương ứng với con số 6
Cày cấy: tương ứng với con số 09 – 90 – 89
Cây chuối: tương ứng với con số 34 – 84
Cây cổ thụ: tương ứng với con số 50 – 54
Cây khế: tương ứng với con số 07 – 70
Cây không hoa: tương ứng với con số 75 – 85
Cây nhiều lộc: tương ứng với con số 04 – 05
Cây nở hoa: tương ứng với con số 43 – 16 – 61
Cây sai quả: tương ứng với con số 49 – 73 – 36
Cây to: tương ứng với con số 33 – 66 – 76
Cây xoan: tương ứng với con số 49 – 94
Chải chuốt: tương ứng với con số 20 – 30 – 60
Chai lọ: tương ứng với con số 34 – 50
Chái thìa: tương ứng với con số 63
Chai: tương ứng với con số 94 – 86
Chăn gối: tương ứng với con số 46 – 47 – 70
Cánh chim: tương ứng với con số 01 – 65
Cháo lòng: tương ứng với con số 49 – 97
Chấy đầy đầu: tương ứng với con số 57 – 59
Cháy đồ điện: tương ứng với con số 77 – 78 – 79
Cháy đống rơm: tương ứng với con số 17 – 71 – 27 – 72
Chảy máu: tương ứng với con số 08 – 19 – 29 – 69
Cháy nhà: tương ứng với con số 05 – 43 – 67
Chấy rận: tương ứng với con số 79 – 84 – 02
Chém chuột: tương ứng với con số 92
Chém nhau: tương ứng với con số 17 – 37 – 77
Chén to: tương ứng với con số 94 – 95
Chết đuối sống lại: tương ứng với con số 00 – 06
Chết đuối: tương ứng với con số 07 – 30 – 84
Chết sống lại: tương ứng với con số 62 – 74
Chia ly: tương ứng với con số 52 – 57 – 72
Chiến thắng: tương ứng với con số 96 – 86
Chim bay: tương ứng với con số 67
Chim cánh cụt: tương ứng với con số 24 – 78
Chim đậu: tương ứng với con số 87
Chim hòa bình: tương ứng với con số 32
Chim ỉa vào người: tương ứng với con số 27
Chim sẻ đậu: tương ứng với con số 76
Chim trời: tương ứng với con số 87
Chó cắn chảy máu: tương ứng với con số 98 – 99
Chó cắn đuổi: tương ứng với con số 58 – 38
Chó cắn: tương ứng với con số 29 – 92 – 93
Cho con xe: tương ứng với con số 69 – 96 – 64
Cho con: tương ứng với con số 05 – 75
Chó đẻ: tương ứng với con số 51 – 91
Chó đến nhà: tương ứng với con số 93 – 98
Chó đen: tương ứng với con số 94 – 68
Chờ đợi: tương ứng với con số 53 – 64
Chó đuổi chạy xuống ao: tương ứng với con số 68
Chỗ kín đàn ông: tương ứng với con số 01 – 21
Cho xe: tương ứng với con số 29 – 79 – 92
Chợ: tương ứng với con số 25 – 52
Chơi cờ tướng: tương ứng với con số 13 – 31
Chơi đá bóng: tương ứng với con số 89 – 97
Chơi điện tử: tương ứng với con số 46 – 48 – 84
Chơi tú lơ khơ: tương ứng với con số 03 – 62
Chơi xuân: tương ứng với con số 19 – 39
Chữ số: tương ứng với con số 22 – 82
Chú tiểu: tương ứng với con số 36 – 76
Chứa bạc: tương ứng với con số 52 – 57 – 63
Chùa: tương ứng với con số 05 – 56 – 26
Chửi chồng: tương ứng với con số 07 – 57 – 17
Chuối: tương ứng với con số 15 – 05 – 95
Chuồn chuồn: tương ứng với con số 26 – 65
Chuồng xí: tương ứng với con số 39 – 67
Chuột bạch: tương ứng với con số 02 – 20
Chuột cống: tương ứng với con số 57 – 45
Chuột đồng: tương ứng với con số 15 – 51
Chuyển nhà xí: tương ứng với con số 9
Chuyển nhà: tương ứng với con số 14 – 16
Chý mô tơ: tương ứng với con số 77 – 79
Cờ bạc: tương ứng với con số 28, 01,51
Cô liên: tương ứng với con số 47 – 57
Có máu: tương ứng với con số 19 – 69 – 964
Cơ may: tương ứng với con số 79 – 38
Cô tiên: tương ứng với con số 17 – 35 – 19 – 91
Cò trắng: tương ứng với con số 84 – 00
Cò xanh: tương ứng với con số 02 – 73
Cối giã cua: tương ứng với con số 92 – 87
Cối giã giò: tương ứng với con số 86 – 48
Con bò: tương ứng với con số 88
Con cá con: tương ứng với con số 24 – 26 – 72
Con cáo: tương ứng với con số 48 – 28
Con chai: tương ứng với con số 68
Con chấy: tương ứng với con số 92 – 95 – 98
Con chim: tương ứng với con số 56 – 80 – 21 – 61
Con chó con: tương ứng với con số 48 – 49
Con chó nhật: tương ứng với con số 76
Con chó: tương ứng với con số 29 – 59 – 95
Con chuột nhà: tương ứng với con số 17 – 49
Con chuột: tương ứng với con số 02 – 20 – 55
Con cóc: tương ứng với con số 4
Con công: tương ứng với con số 98 – 67
Con cua: tương ứng với con số 67 – 89
Con dê: tương ứng với con số 15 – 35 – 75
Con dệp: tương ứng với con số 82 – 85
Con đĩ: tương ứng với con số 01 – 21 – 26
Con đỉa: tương ứng với con số 43
Con điên: tương ứng với con số 52 – 08 – 89
Con ếch: tương ứng với con số 28 – 43
Con gái mình chết: tương ứng với con số 35
Con hạc: tương ứng với con số 17 – 57
Con hổ: tương ứng với con số 06 – 60 – 30 – 46
Con khỉ: tương ứng với con số 72 – 27
Con lợn: tương ứng với con số 76
Con lươn: tương ứng với con số 56 – 90
Con mèo: tương ứng với con số 18 – 58 – 89
Con mình chết: tương ứng với con số 35
Con mọt: tương ứng với con số 05 – 39
Con muỗi: tương ứng với con số 46
Con nai: tương ứng với con số 34 – 48
Con ngỗng: tương ứng với con số 08 – 83
Con ngựa: tương ứng với con số 12 – 52 – 72
Con nhái: tương ứng với con số 26, 62
Con nhện: tương ứng với con số 33 – 73
Con ở: tương ứng với con số 25, 65, 76
Con ốc nhồi: tương ứng với con số 67
Con ốc: tương ứng với con số 65
Con quạ: tương ứng với con số 25 – 62 – 65
Con rái cá: tương ứng với con số 48 – 79
Con rắn: tương ứng với con số 32 – 42 – 72
Con rệp: tương ứng với con số 98
Con rết: tương ứng với con số 94
Con rồng: tương ứng với con số 10 – 50 – 90
Con ruồi: tương ứng với con số 35
Con sò: tương ứng với con số 48
Con sóc: tương ứng với con số 69, 79
Con tàu: tương ứng với con số 42 – 82
Con thỏ: tương ứng với con số 08 – 48 – 69
Con thuyền: tương ứng với con số 33 – 38
Con tim: tương ứng với con số 11 – 31 – 51 – 71
Con tin: tương ứng với con số 85 – 97
Con tôm: tương ứng với con số 58
Con trai cho vàng: tương ứng với con số 43
Con trai đầu lòng: tương ứng với con số 79
Con trăn đầy người: tương ứng với con số 86 – 87
Con trăn: tương ứng với con số 03 – 63
Con trâu: tương ứng với con số 03 – 63 – 86
Con trĩ: tương ứng với con số 01 – 21 – 61 – 26
Con vẹm: tương ứng với con số 61 – 62
Con vịt: tương ứng với con số 49
Con voi: tương ứng với con số 13 – 53
Công an: tương ứng với con số 14 – 34 – 54
Cổng chào: tương ứng với con số 20 – 40 – 80
Cống rãnh: tương ứng với con số 04 – 44
Cổng trào: tương ứng với con số 40 – 80 – 20
Cột điện: tương ứng với con số 11
Củ cà rốt: tương ứng với con số 01 – 51
Củ khoai: tương ứng với con số 75 – 95
Củ su hào: tương ứng với con số 00 – 01 – 06
Cua bể: tương ứng với con số 05 – 46 – 65
Của đàn bà: tương ứng với con số 27 – 87 – 28
Cúng chay: tương ứng với con số 37 – 71
Cúng người chết: tương ứng với con số 74
Cúng tổ tiên: tương ứng với con số 40 – 46
Cuốc xẻng: tương ứng với con số 65 – 54
Cưỡi ngựa: tương ứng với con số 41
Cưới vợ: tương ứng với con số 70 – 65 – 69
Cười với bản thân: tương ứng với con số 21 – 61
Cười với nam: tương ứng với con số 09 – 59
Cười với phụ nữ: tương ứng với con số 07 – 09
Cưỡng ép: tương ứng với con số 03 – 38 – 83
Cứt bám lên mặt: tương ứng với con số 03 – 07
Cứt bám ngón tay: tương ứng với con số 00 – 05
Cứt bê bết đi mưa: tương ứng với con số 14 – 41
Cứt đầy ống quần phải thay: tương ứng với con số 91 – 92
Cứt vứt vào nhà: tương ứng với con số 63
Cứt: tương ứng với con số 63 – 13
Cứu đàn ông khỏi chết đuối: tương ứng với con số 54
Cứu người rơi xuống ao: tương ứng với con số 07 – 16 – 18

Tra cứu giấc mơ và con số may mắn tương ứng theo vần:

ABCDE – G – HI – K – LMNO – P – QR – STV – X – Y

Bạn đã biết ?


Tại Việt Nam bạn vẫn dễ dàng đặt mua các tấm vé số quốc tế với giải thưởng khủng của các hãng xổ số hàng đầu tại Mỹ, Úc và các nước Châu Âu như PowerBall, Mega Millions, Euro Millions, ... bằng hình thức mua trực tuyến một cách dễ dàng và nhanh chóng ! Xem bài viết Hướng Dẫn Mua Vé Số Quốc Tế để có đầy đủ thông tin chi tiết !

Tác giả XoSoQuocTe.com luôn ủng hộ việc mua xổ số Mega 6/45 để góp phần xây dựng đất nước, tất cả thông tin chia sẻ trên blog này dành cho những bạn đọc yêu thích các giải thưởng xổ số quốc tế "nghìn tỷ" hoặc những người muốn mua dưới hình thức online hoặc những người có thói quen mua vé số tại Mỹ và Châu Âu đang chuyển sang sinh sống tại Việt Nam.